Eklektikus svábházak

 

A település épített nevezetességei közé tartoznak a településen még viszonylag nagy számban fellelhető eklektikus svábházak és a falusi magyar építészet remekei közé tartozó napsugaras motívummal díszített tűzfalak.

Egy templom, amely több annál

 

A település mértani központjában lévő Petőfi téren (főtér) található a német és magyar összefogás eredményeként 1853-ban épült katolikus templom, amelyet hosszú elhanyagoltság után az 1998-tól kezdtek kívül és belül felújítani. A Szeged-Csanádi Megyés Püspökség jóvoltából kifestésre került az épület külső része; a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával Paulus Miklós budaörsi orgonaépítő-mester műhelyében pedig megújulhatott a temesvári Wegenstein-mester műhelyében készült templomi orgona is. Ambrus Viktor helyi lakos szervező és precíz tisztító munkájának köszönhetően a parókia padlásán megtalált patinás csillár ma már ismét újkori fényében ragyog. Molnár Róbert a település országgyűlési képviselője közbenjárására a Magyar Országgyűlés leselejtezett piros szőnyege díszíti ma templomot, amelyet Kendl György helyi születésű kárpitosmester szabott méretre. A templom felújításán a 90'-es évek végén sok helyi lakos tevékenykedett. Adományokból kaphatott a templom – elsőként a környező települések közül – díszvilágítást 1999-ben. A templomban került elhelyezésre a Párizsban élő Hódi István és felesége néhai Horkay Edit támogatásából a kitelepített és elüldözött személyek tiszteletére létesült emlékmű, amelyet magasztos ünnepség keretében, 2000. március 15-én őkirályi fensége Habsburg Ottó és az azt állító Hódi István leplezett le. A templomban a miséken kívül koncerteket és előadásokat is tartanak. A templomban olyan neves személyiségek is felléptek már mint Gregor József , Gulyás Dénes és Pitti Katalin operaénekesek, Nemcsák Károly színművész és több esten Pál Tamás ismert karmester is dirigált.

Operettfalu - ahol valóság lesz az álomvilág

 

Településünk elsőszámú nevezetessége mára minden bizonnyal az 1999-óta megrendezésre kerülő Operettfalu-Kübekháza program, amelyet minden év július utolsó szombatján rendeznek meg a település főterén, ahová szerte a világból ezrek és ezrek érkeznek, hogy megcsodálják Magyaroszág legnagyobb ingyenes szabadtéri operettgáláját.

Házszámok 1-586-ig

 

Kübekháza egyik sokakat meglepő érdekessége, hogy az ingatlanok számozása – Magyarországon talán egyedüli településként – folytatólagos, tehát nem utcánként kezdődik újra. A házak számozása az 1-essel kezdődik és az 586-ossal ér végét. Így például a Mátyás utca egyik oldalában 80-asok a házszámok, a vele szemben lévő oldalon pedig 400-asok...

Abigél Panzió és Étterem  

6755 Kübekháza, Fő utca 86.

Telefon: (+3630)/978-18-24

 

Abigél Panzióba látogatók, úgy érezhetik magukat, mintha egy másik világba cseppentek volna. A kapun belépve egy varázslatos parkban találják magukat. Kicsit beljebb haladva még bensőségesebb a látvány a tavakkal, a kis fahidakkal, a vízeséssel, és a hangulatos kerti bútorokkal.  Hagyják maguk mögött a mindennapok zaját, csukják be maguk mögött a kaput, és merüljenek el ebben a földi álomvilágban!

Kübeck Club &Café

 

 

 

A falusi hangulatot árasztó, nyaranta teraszával késő estig üzemelő kávézó igényes teret biztosít a kulturált kikapcsolódást, beszélgetést, sörözést igénylőknek. Nyaranta egy-két utcabált is szerveznek, valamint a kávézó és a plaza is részt vesz a település valamennyi kulturális programjában és kiemelt társszervezői a július végi Operettfalunak. Az Operettfalu fellépő művészei egyébként az esti gála előtt itt találkoznak, beszélgetnek, autogramot osztogatnak a kávézó vendégeinek. A falusias hangulatú kávézó előtt áll meg a vendégeket szállító Operettfalu kisvasút is...

Trianon öröksége - amely elválaszt és összeköt

 

A település másik nevezetessége sajnos a magyar sorstragédiához köthető. A falutól mindössze négyszáz méterre található a romániai Óbéba (Beba Veche) és ezer méterre a szerbiai Majdán-Rábé település, mivel a település határa az 1920. június 4-én Trianonban meghúzott határvonal, amelyek találkozási pontjánál egy hármashatár-kő található. A határkőnek három oldala van, s mindegyik oldalán az adott ország címere látható. Általában május utolsó hétvégéjén az eurorégiós együttműködés jegyében határnyitó ünnepséget tartanak, amikor is mindhárom ország és mindhárom település lakói számára megnyílik a határ. A két nap során kulturális és sportrendezvényeket rendeznek az egymással jó kapcsolatot ápoló települések. 2005-ben a rendezvényt jelenlétével megtisztelte Vuk Draskovic szerb, Mihai-Razvan Ungureanu román és Dr. Somogyi Ferenc magyar külügyminiszter is. Kübekháza település két napos falufesztiválját is e napon tartja.

KÜBEKHÁZA

Bemutatkozás

Dr. Molnár Róbert 1998 és 2002 között volt képviselője és jegyzője a Magyar Országgyűlésnek, majd – mint írja Ébresztő Magyarország című könyvében – Isten kiemelte a világi politika elvakító reflektorfényéből és visszaküldte szülőfalujába, Kübekházára, amit akkor tragédiaként élt meg. Ma már tudja: Isten vonta ki ekkor a világi politika hangzavarából és a falu csendjében, „sötétjében”, drámai mélységek közepette szólította meg. Élete „damaszkuszi útján”, egy nem várt pillanatban találkozott Jézussal, és az apostolhoz hasonlóan ő is megkérdezte:„Mit cselekedjem, Uram?”Jelenleg harmadik ciklusát tölti szülőfaluja polgármestereként. Keresztény politikusként – ahová hívják – itthon és külföldön az ébredés, a helytállás és az odaszánt élet szükségességéről beszél. Így vall kötetében: „Ahhoz, hogy egy társadalomban markáns és mélyreható változások menjenek végbe, nem maradhatnak az emberek bűnnel megalkuvók. Kellenek olyan vezetők, akik gyökeresen másként gondolkodnak, és valóban kell egy igazi, őszinte, tiszta forradalom! Hiszem azonban, hogy a győztes forradalmat nem szavazófülkékben és nem gyilkos indulatokkal, egyik vagy másik oldalon hadra fogható pártkatonákkal, politikai fegyvertárakban fellelhető eszközökkel és lövedékekkel vívják, hanem hittel, imával, szeretettel, lelki fegyverzetekkel és keresztviseléssel: „Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek…” (2. Kor. 10, 3-4.)”A szerző 2011-ben „Egy politikus, akit rabul ejtett Isten” címmel megjelent könyvében, megdöbbentő vallomást tett a szenvedéseiről, a kilátástalanságban felragyogó reményről, ahogy leborult Isten előtt és ahogy Ő felemelte. E kötet az előző – eddig négy kiadást megélt – könyv folytatása. Neves ajánlói szerint gyakorlatias, „életszagú”, elgondolkodtató, olvasmányos, nem nélkülözi a humort, ugyanakkor komoly üzenetekkel is bír. Igazán ébresztő! Ébresztő Magyarországnak és minden külhoni olvasójának!

Gazdasági, statisztikai adatok

Régió: Dél-Alföld Megye: Csongrád Kistérség: Szegedi Rang: község Lakossága: 1574 fő (2012. január 1.)

Területe: 27,31 km

Népsűrűsége: 56,28 fő/km2

Polgármester: Dr. Molnár Róbert

Irányítószám: 6755

Körzethívószám: 62

 

 

Kübekházán a mezőgazdaság a gazdaság meghatározó eleme. A mezőgazdasági foglalkoztatás jelentős csökkenése miatt ugyan nőtt a gazdálkodók, őstermelők száma, azonban a rendszerváltozást követően sokan munkanélkülivé váltak.

 

Kübekházán az aktív korú (18-60 éves) lakosság száma 1039 fő. A működő vállalkozások száma hetven körüli. A nagyobb helyi munkáltatók: COOP Szeged Zrt, a Hotel Abigél, a Tisza-Maros Szög Argrár Zrt, a Szirovicza-major és az Önkormányzat.

Községben a valós munkanélküliségi ráta több éve 5-8 % körül mozog. Kübekháza közigazgatási területén a mezőgazdasági és kevés ipari vállalkozásokon kívül az Önkormányzat közhasznú és a közcélú foglalkoztatása is segít a tartós munkanélküliek munkához jutásában. E mellett az Önkormányzat folyamatosan kezdeményez tárgyalásokat beruházókkal a munkanélküliség problémájának orvoslása, a helyi foglalkoztatás bővítése céljából.

 

A település egészségügyi ellátásának színvonalában az Önkormányzat 2006 szeptemberére komoly előrehaladást ért el. 26 millió forintból átépítette a korábbi védőnői szolgálat céljára használt épületet, az így létesült Egészségügyi Centrumban a háziorvosnak, a fogorvosnak, a gyermekorvosnak, a védőnői szolgálatnak és a gyógyszertárnak került kialakításra hely.

 

 

Településtörténet

Kübekháza (Kübeckhausen) 169 éves, 1574 fős település Szegedtől 18 km-re, a szerbiai, a román és a magyar határ találkozási pontjánál. Kübekháza alapítását 1843. ősszén határozta el a Bécsi Udvari Kincstár. Kübekháza névadója Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau báró, a Bécsi Udvari Kamara elnöke, a közigazgatás különböző ágaiban alapos szakértelemmel rendelkező kiváló hivatalnok.

 

A falu a dohánytermelésnek köszönhetően gyors és látványos fejlődésnek indult. Épült iskola, parókia és 1853-ban Szent István Királyról elnevezett, a környék legnagyobb és méltán legszebb római katolikus temploma.

 

A falu szabályos megtervezése is gondos mérnöki kezek munkájának köszönhető. A falu virágkorát a két Világháború között élte. Messze földön a politúros Kübekként emlegették a fele-fele arányban magyarok és svábok által lakott takaros települést. A régi szép időknek gyorsan vége lett. 1946-ban kitelepítették és elüldözték a német ajkú lakókat, majd az 1950-es évek kollektivizálása nyomta rá hosszú évtizedekre bélyegét a településre. A hetvenes-nyolcvanas évek tájára a település lehanyatlott, rendkívül elhanyagolt képet mutatott. Csak jóval a rendszerváltás után kezdett ismét talpra állni. Különösen az utóbbi tíz évben ment keresztül jelentős fejlődésen, köszönhetően a lelkes faluvezetés közösségformáló munkájának.

 

Kübekháza gazdagnak mondható kulturális programjain túlmenően – kiemelkedik a Falunap és Határnyitás, valamint az Operettfalu – Kübekháza rendezvény – nagy hangsúlyt fektetnek a település vezetői a falu infrastrukturális fejlesztésére, amely főként pályázati források igénybevételével és közösségi összefogással valósult meg.

Kübekháza Önkormányzata 2004-ben sikeres pályázatot nyújtott be a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, amelynek köszönhetően kibővítésre és teljesen átépítésre kerülhetett a 60'-as években felépített, időközben elhanyagolttá és életveszélyessé vált kis alapterületű ravatalozó.

 

2006-ban elkészült Kübekháza teljes szennyvízelvezető csatorna-rendszere és minden utca szilárd útburkolatot kapott. A település bevezető szakaszánál sebességcsökkentés és baleset-megelőzés céljából körforgalmi csomópontot létesített az Önkormányzat.

 

2008-ban hulladékudvar épült a település bevezető útja mellett és szelektív hulladékgyűjtő sziget a főtérhez közeli Hunyadi utcában, amely az Európai Unió (ISPA) és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásából valósult meg.

Az Egészségügyi és Szociális Centrum I. ütemeként készült el 2006-ban az Egészségügyi Centrum, amely magában foglalja a háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot, valamint a Centrum Patikát. A II. ütem keretében, ugyanazon az ingatlanon, a volt orvosi lakás és régi rendelő teljes átalakítása folytán, 2008-ban elkészült az idősek nappali ellátását szolgáló modern épületrész, amelyben helyet kapott a családsegítő szolgálat is. Az épületben kialakításra került ebédlő és társalgó, könyvtárszoba és Internet-pont, moziterem és pihenő, fürdők és melegkonyha is. A beruházás a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatából és Kübekháza Önkormányzatának önerejéből valósul meg. Az összesen 35 milliós beruházással Kübekháza Önkormányzata létrehozta a település Egészségügyi és Szociális Centrumát, egy helyre összpontosítva ezzel a falu népjóléti és szociális ellátórendszerét.

 

A Kübekházán 1979-ben új, 8 tantermes, korszerű iskolát építettek. A gyereklétszám és az állami normatíva csökkenése miatt közel 30 éves működés után, 2008-ra az iskola további fenntartása lehetetlenné vált és így 2008 őszétől bezárt. A gyerekek szomszédos Szeged-Szőregre, a szegedi kistérségi oktatási intézménybe jártak iskolabusszal. 2010 tavaszán fordulat állt be az iskola történetébe, egyházi, önkormányzati és lakossági összefogással, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában 2010 szeptemberétől újraindul az iskola. Az épület külső és belső teljes felújítása és a berendezés korszerűsítése által, modern, minden feltételt kielégítő iskolává vált. Az iskola és az óvoda fenntartója 2010 őszétől a Szent Gellért Katolikus Iskolákat Felügyelő Igazgatóság.

 

 

Testvértelepülési kapcsolatok

Kübekháza község szomszédos településeivel jó kapcsolatot ápol, jó néhány településsel közös társulást alkot. Az összefogás legtöbbször közös pályázatok benyújtását, közös beruházásokat jelent, ami nagyon fontos az egyes települések szempontjából. Ezt a viszonyt kívánjuk fejleszteni a szomszédos települések, a sport, a fiatalok és az idősek körében.

 

Kübekháza az elmúlt évek során jó viszonyt alakított ki a határon túli szomszédos településekkel is. A romániai Óbéba és a szerbiai Majdán-Rábé községek vezetőivel és lakóival. A kapcsolat jobbára az évente egy alkalommal, két napra korlátozódó „határnyitás”-ra épül, azonban mind kulturális, mind pedig a sportrendezvények terén gazdag programválasztékban nyilvánul meg.

 

 

Turisztika

Rendezvények

Képek a rendezvényekről

február 13- 17.

Farsang hete, jelmezbál 

Százszorszép Óvoda

Reménysugár Iskola

 

március 15.

Március 15-i ünnepség

Petőfi tér

 

április 22.

Föld Napja

Falu területe

 

április 30.

Tábortűz

Nagypálya

 

május 1.

Majális

Nagypálya

 

Május 6.

Anyák napi ünnepség

Templom

 

május 23.

Kihívás Napja

Petőfi tér, iskola, óvoda

 

Falunap,

Hármas-határ határnyitás,

(Románia-Szerbia-Magyarország)

május 26.

Petőfi tér

május 26-27.

Hármas-határkő

 

 

június 9.

Ballagó ünnepség

Százszorszép Óvoda

 

június 16.

Ballagó ünnepség

Reménysugár Iskola

 

június 21.

Tanévzáró

Templom

 

július 28.

Operettfalu – Kübekháza

– a Magyar Operett ünnepe

Petőfi tér

 

augusztus 20.

Búcsú 

Petőfi tér

 

augusztus 31.

Iskola, óvoda évnyitó

Iskola, óvoda

 

október 23.

1956-os emlékünnepség

Petőfi tér

 

október 13.

Idősek Világnapja

Hársfa-vendéglő

 

november 17.

Jótékonysági bál

Hársfa-vendéglő (SZMK)

 

december 5-6.

Mikulásjárás

Falu területén

 

december 21.

Mindenki Karácsonya

Petőfi tér

 

 

Szállás és vendéglátóhelyek

LEADER Fejlesztések

Polgárőr iroda kialakítása

A polgármesteri hivatalban kialakított irodát 1 millió forintos uniós pályázati forrásból és önkormányzati támogatással hozták létre. A helyiségben új elektromos hálózatot és álmennyezeti rendszert építettek ki és új bútorokat helyeztek el. Az irodát telefonnal, internettel, tévével és légkondicionálással szerelték fel. Dr. Molnár Róbert polgármester pedig a helyi rendőri feladatok elvégzését azzal is segíti, hogy Gyuris Tamás körzeti megbízottnak az önkormányzat ajándékaként egy laptopot adományozott.

Pajtagaléria

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával és civilek összefogásával hangulatosan berendezett 50 m2-es pajtagalériát építettek. Az egyedi kiállítótér a település múltját tárja elénk. A múzeumot senki sem őrzi, szabadon megtekinthető.

A falon a település történetét bemutató vászonra nyomtatott képek vannak, amit a helyiek adtak össze. A felajánlások bőségesek voltak, nehéz volt a választás, hogy kinek a képei kerülnek ki. Az épület egyik sarkában pedig klasszikus parasztkonyhát rendeztek be, savanyúságokkal, régi bútorokkal. Az elmúlt száztíz évet bemutató tárlat “Beszél a múlt” címet kapta.

 

 

Civil Szolgáltató Központ

A főtértől pár méterre lévő épület egykor elhagyott sufni, raktár volt. Uniós forrásból és önkormányzati önerőből, valamint a Kübekházáért Közalapítvány segítségével azonban télre idilli közösségi térré válik. Az új civil szolgáltató központ azért kapta a Mézeskalácsház nevet, mert valóban olyan lesz, mint a mesebeli ház, amelyre rábukkannak egy tisztás közepén – mondta Molnár Róbert polgármester. – Olyan hely, ami pótolja a mai világ legnagyobb hiányosságát: azt, hogy nincsenek közösségeink. A Mézeskalácsházban lesz internet, mozi – vagyis a modern világ két fontos kelléke – ugyanakkor kandallós fűtés gondoskodik majd a harmóniáról, a régi világ megidézéséről. Szerveznek majd ide előadásokat és klubfoglalkozásokat.

Az épület a régi sufni újrahasznosításával készül, csak a nyílászárók és a könnyűszerkezetes hozzáépítés kerül pluszköltségbe. Így a 60 négyzetméteres házat 5 millió forintból fel tudják építeni. A parkosított, szalonnasütővel is ellátott kertet és a Mézeskalácsházat karácsony előtt vehetik birtokba a kübekháziak.

 

Főtér közvilágításának felújítása

Új közvilágítást kapott Kübekháza főtere. A régi világítótestek helyett kovácsoltvas kandeláberek világítják meg a falu központját. Minden második automatikusan lekapcsol 11 óra után. Tervezik a főtér teljes rekonstrukcióját is – kerti tóval, pavilonnal és tószínpaddal.

Négy éve kezdték megtervezni Kübekháza főtere megújításának projektjét. Az első ütem megvalósult: ma átadják az új közvilágítást. 50 millió forintból építették át az elektromos rendszert és tették szebbé a falu szívét jelentő teret.

 

Kübekháza Község Önkormányzat

Helyi civil és polgárőr szolgáltatások fejlesztése

Zenepavilon, dísztó és tószínpad kialakítása a Petőfi téren

4.256.161,-Ft

 

 

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal

Cím: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

telefon: 62/254-514

Fax: 62/254-571

 

Juhász Kálmán Könyvtár

6755 Kübekháza Petőfi tér 2.

 

Reménysugár Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Cím: 6755 - Kübekháza, Petőfi tér 44-45.

Telefon: 62/254-636

Mellékek: igazgató: 19;  Iskolatitkár: 21;  Óvoda: 24

 

 


Civil szervezetek

Kübekházáért Közalapítvány

Elnök: Németh Istvánné

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

Telefon: Fax: 62/254-571

Adószám: 18458611-1-06

 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének kübekházi csoportja

Nagyné Kővágó Krisztina

Kübekháza, Temető u. 462.

Tel: 30/987-4474

 

 

fel

Támogatóink:

A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága, www.umvp.eu

A honlap információs tartalmáért felelős szervezet: Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.